Serwis wykorzystuje pliki cookies – zapoznaj się z naszą Polityką prywatności i Polityką Cookies X

O firmie

Spółka LUKAS Finanse jest częścią Grupy Crédit Agricole - jednej z największych instytucji finansowych w Europie. Spółka specjalizuje się w finansach konsumenckich i do 2 maja 2013 r. udzielała pożyczki gotówkowe. Obecnie spółka nie prowadzi działalności operacyjnej, obsługuje jedynie Klientów, którzy spłacają udzielone wcześniej pożyczki.

Dane Spółki:

LUKAS Finanse Spółka Akcyjna
Adres siedziby:  53-605 Wrocław, pl. Orląt Lwowskich 1
 
Wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000399402.
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej, Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy w wysokości: 48 000 000 zł, w całości wpłacony.

NIP 897 17 77 333
REGON 021679225

 

Lista podmiotów dominujących: 

 • Credit Agricole Polska S.A. z siedzibą we Wrocławiu, pl. Orląt Lwowskich 1.
  Wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 000010746.
  Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej, Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  REGON 930347270. Kapitał zakładowy w wysokości: 555 900 zł, w całości wpłacony.
 • Crédit Agricole S.A. (société anonyme) z siedzibą 91-93 Boulevard Pasteur 75015 Paris France.
  Zarejestrowana w rejestrze spółek w Paryżu pod nr 784 608 416
  Kapitał zakładowy (akcyjny) 7 494 061 461 euro.